روز: نوامبر 26, 2017

مراقبت های پس از درمان سرطان سینه

مراقبت از زخم ها پس از جراحی مهم ترین کاری که از زمان پس ازجراحی تا رسیدن به مرحله درمان کامل باید در نظر گرفته شود این است که شخص از پانسمان و زخم ها مراقبت اولیه را انجام دهد ، به همین دلیل شخص باید به هر گونه علائم غیرعادی دقت نماید ، این […]

ادامه مطلب