دسته: جراحی ترمیمی

جراحی ترمیم لب

جراحی ترمیمی لب ها ممکن است لب ها بر اثر تصادف و یا عارضه و سانحه دچار تغییرات ظاهری شود، همچنین ممکن است سوختگی و پارگی باعث تغییر در بافت لب ها بشود . در این مقاله سعی بر آن شده است که نحوه انجام و کاربرد جراحی ترمیم لب بیان گردد . در صورت […]

ادامه مطلب