برچسب: تست بی خطر نیفتی

آزمایش بی خطر نیفتی

آزمایش بی خطر نیفتی اختلالات کروموزومی در جنین با روش های گوناگونی قابل بررسی هستند . یکی از دقیق ترین روش ها برای بررسی اختلالات کروموزومی نمونه برداری از سلول های جنینی می باشد .این روش مستلزم نمونه برداری از جنین می باشد لازم به ذکر است که این روش نمونه برداری روشی غیرتهاجمی می […]

ادامه مطلب